GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

24 November 2021 Yayımlayan : Sermedhavuz

SERMED HAVUZ
HİZMET SAHASINDA YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Sermed Havuz Sistemleri Eğt.
Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki
nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız
konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. ,
Hizmet sahamızın dış cephesinde, idari bina koridorlarında olmak üzere toplam 3 adet
güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü
kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.
Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği
talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin
kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Esenkent Mah.
Hoca Nasrettin Cad. No:106/1 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya
kvkk@sermedhavuz.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Whatsapp Danışma Hattı
Hemen Arayın !