Teklif Formu’nda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

17 May 2022 Yayımlayan : Sermedhavuz

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Sermed Havuz Sistemleri Eğt.
Sağ. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki
nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız
konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Teklif Formu aracılığıyla paylaştığınız ad, soyadı, telefon, e-posta adresi, talep ettiğiniz havuz
modeli ve tipi, havuz kullanım durumunuz, havuz ölçüleriniz, bulunduğunuz şehir bilgisi vb.
kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, talep bilgilerinize
ilişkin teklif sürecinin yürütülmesi ve teklif talebinize ilişkin sizlere bilgi verebilmek
amaçlarıyla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak ve iletişim bilgileriniz
sizlere ticari elektronik ileti gönderebilmek amacıyla açık rızanıza dayanarak otomatik yolla
işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, Esenkent Mah. Hoca
Nasrettin Cad. No:106/1 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya
kvkk@sermedhavuz.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA
Kimlik ve İletişim verilerimin, şirketiniz tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında,
reklam, kampanya, tanıtım faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti alabilmek amacıyla
işlenmesine açıkça rıza göstermekteyim.

Whatsapp Danışma Hattı
Hemen Arayın !