Havuz Anatomisi; Havuzun Bölümlerini Tanıyın!

09 April 2020 Yayımlayan : Sermedhavuz
Havuz Anatomisi

Havuz sistemleri; farklı ölçü ve dizaynlar da ve çeşitli kullanım prosedürlerine uygun düşecek bir iç düzeneğe sahiptir. Bunlar konforlu kullanım ve hijyen standartlarının sağlanması açısından önem taşıdığı kadar, yıllık su ve enerji sarfiyatı, temizlik, görsel uyum ve daha pek çok açıdan memnuniyet düzeyinin belirlenmesinde önem taşır.

Havuz Anatomisi
Havuz Anatomisi

İlerleyen teknolojik kazanımlarla birlikte artan yaşam ve refah seviyesi lüks tüketim ürünlerini yaygın hâle getiriyor. Bununla birlikte bugün bireysel müstakil yapılanmalarda, site oluşumlarında ve spor komplekslerinde havuz kullanımı da artmış durumda. Yine aynı tüketici eğiliminin bir uzantısı olarak havuzların sağlık standartlarına ve kullanıcı pratiklerine hitap ediyor olması da önem taşıyor.

Tüm bu kullanıcı beklentileri ışığında havuzun bölümleri, kullanılan malzemeler ve yapım aşamasına dair nokta atışı bilgiler de merak konusu.

Havuzun Bölümleri Nelerdir?

Bir havuzun hangi ana malzemelerden müteşekkil olduğu ve ne gibi parçaları ihtiva ettiği, sistemi tanımada öncelikli adım olacaktır. Yine kullanım amacına, büyüklüğüne ve bulunduğu konumun özelliğine göre (kapalı-açık) değişen bir kategorizasyon oluşturmak mümkün. Fakat en genel başlıklarda bir havuzu meydana getiren aslî bölümler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Filtreler
 2. Pompalar
 3. Drenaj
 4. Mekanik Tesisatı
 5. Sualtı Bankları
 6. Isı pompası
 7. Işıklandırma
 8. Elektrik Panosu ve Tesisatı
 9. Seviye Kontrol Paneli
 10. Skimmer (Bazı modellerde)

Bahsi geçen bölümler, havuz tipolojisine göre ayrıklık gösterebilir. Fakat bugün pek çok havuzda elektrik enerjisinden faydalanan bir drenaj sistemi ve ışıklandırma gibi ek ihtiyaçlar da bulunmaktadır.

Havuz Modelleri

Havuzun bölümleri, yukarıda da bahsedildiği üzere çeşitli modellere göre ayrıklık gösterebiliyor. Bugün spor, sağlık, süs ve keyif için farklı parametrelerle tasarlanan envaiçeşit sistemden bahsetmek mümkün. Günümüzde prefabrik havuz kullanımından masaj havuzlarına kadar tasarım ve mühendislik süreci değişkenlik gösteren pek çok seçenek bulunuyor.

Havuz modellerinin bir tipoloji meydana getirmek gerekirse malzemeye ve kullanıma amacına göre farklı gruplarda incelemek doğru olacaktır. Ayrıca bu sistemlerin ekipmanları ve bakım prosedürleri de bazı nüanslar ihtiva ediyor.

Havuz sistemlerini birkaç başlık altında gruplandırmak gerekirse en yaygın kullanım alanı bulan türler aşağıdaki gibidir:

 • Kapalı / Açık Yüzme Havuzları
 • Doğal Yüzme Havuzları
 • Olimpik Yüzme Havuzları
 • Atlama Havuzları
 • Dalga Havuzları
 • Terapi Havuzları
 • Oyun Havuzları
 • Kaydıraklı Havuzlar
 • Masaj Havuzları
 • Şok Havuzları
 • Süs Havuzları

Havuz Sistemlerinde Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Havuz sistemlerinin proje tasarım aşamasından itibaren çeşitli malzeme kullanımı gündeme gelecektir. Havuzların prototipi betonarme kurgulardır. Bugün prefabrik yüzme havuzları daha pratik bir kuruluma sahip olduğundan çeşitli yüzey malzemeleri de tercih edilebiliyor. Eritmek suretiyle şekil verilen cam elyafından elde edilen fiberglass havuzlar da bunlara örnek olarak sayılabilir.

Havuzların sadece yapım aşamasında değil, kullanım sürecinde de çeşitli aksesuarlar ve ekipmanlar gerekiyor. Bunlar hem sistemlerin yasal ve zarurî bakım periyotlarında hem de kullanıcı talebine göre yine çok çeşitli başlıklarda ele alınabilir.

Özetle; bir havuz sisteminde ana yapıyı meydana getiren yapı malzemesi ve sistemin işlevselliğini meydana getiren ek malzemeler olarak gruplandırmak mümkün. Ayrıca suyun aktarılmasında gerekli tesisatın ve drenaj kurgusunun da sistemin ana hatlarını oluşturduğunu hesaba katmak gerekiyor.

Havuz Aksesuarları Nelerdir?

Havuz bölümleri, tüm projenin iskeletini meydana getiriyor. Fakat kullanıcı performansı ve can sağlığı açısından bakım, onarım gibi elzem malzemeler de havuz sistemlerinin vazgeçilmezi olarak düşünülebilir. Ayrıca kişisel deneyim grafiğinin yükseltilmesinde de yine üretici firmalar tarafından alternatif ürün kombinasyonları satışa sunuluyor.

Havuzun ana dinamiğini meydana getiren bir ürün olarak merdivenlerden bahsetmek mümkün. Sabit ve açılır-kapanır kurguda tercih edilebilen merdivenler, paslanmaz ve dayanıklı malzemelerden meydana getiriliyor. Otomatik ve manuel çeşitleriyle de tercih etmek mümkün. Temizlik ekipmanları, termometreler, solar duşlar, sarf malzemeleri, robotlar, süpürgeler, su perdeleri ve test cihazları da diğer ürünler olarak sıralanabilir.

Adı geçen ürünlerin havuzun kurgusal tasarımına uygun şekilde tercih edilmesi ve mümkünse profesyonel bir bakış açısından faydalanmak da önem taşıyor.

Havuz Yalıtımı

Bir havuz planlamasında en önemli süreç yalıtım programıdır. Su bulunan bir yüzeyden dış alanlara kaçak olmaması ya da suyun kimyasının bozulmaması da bu yalıtımın bir parçası. Ayrıca yine dış ve iç ortam havuzlarında çevreye sızıntı olması sağlıksız ve nemli bir ortam oluşturacak, çevresel dokuda bozulmalara yol açacaktır.

Yalıtımı iyi yapılmamış bir havuzda sağlık koşulları da istenilen düzeyde olmayacaktır. Yüzme ve süs havuzlarında yalıtım programı hayata geçirildikten sonra sızıntı olup olmadığının belirli aralıklarla test edilmesi de önem taşıyor.

Bunun için 15 ila 20 gün boyunca su dolu havuzun takibe alınması önemli. Sızıntının ilk anda gerçekleşmemesi bu süreçte bir referans olamıyor. Bunun için asgari yedi günlük bir bekleme süresi, uzmanlarca ön görülmektedir.

Havuz Projelendirme

Üretici ve tedarikçi firmalara gelen talepler ışığında öncelikli olan en doğru ve tasarruflu projelendirmenin hayata geçirilmesidir. Bunun için son teknolojik imkânlardan ve sektördeki kreasyonlardan da yararlanmak gerekiyor.

Tasarım aşaması tüm ana hatların belirleneceği aşamadır. Projenin gerçekleştirileceği alan, kullanılacak malzemeler ve kullanım girdileri bu tasarının belirleyici unsurları. Kullanıcı verimliliği açısından bakım programlarının da ön görülmesi gerekiyor. Havuzların sürekli bakım gerektiren ürünler olması, bakım aşamasında pratik bir işleyişin hedeflenmesini de gerekli kılıyor.

Havuz kenarı ve taşma kanalı eğiminin düzgün hesaplanması da planlama sürecinin adımlarından biri. Havuzun dört kenarının da suyu aynı oranda dışarı veriyor olması, temizlik ve kullanım süresi boyunca oldukça önem taşıyacaktır. Hangi tip havuz sistemi tercih edilirse edilsin, belli başlı kurgusal ölçümlemelerin dikkate alınması gerekiyor.

Havuz Bakımı Nasıl Yapılır?

Havuzların ilk günkü konfor ve performans seviyesinde olması için, düzenli aralıklarla bakım faaliyetlerinin yapılması gerekiyor. Bunun için sıklıkla bireysel temizlik kuralları uygulanmalı, belli periyotlarda da profesyonel bakım hizmetlerinden faydalanılmalı.

Havuz bakımı yalnızca kullanıcı memnuniyeti açısından değil, olası bakteri ve kimyasal varlığını ekarte edebilmek açısından da önemli. Her ne kadar havuzların sudaki berraklığı muhafaza etmeye ve filtreden geçirerek bakteri ve kimyasallardan ayrıştırma özelliği de olsa, ek bir müdahale ile detayda bir bakım – onarım programı da kaçınılmaz olacaktır.

Havuz bakımı yaparken uygulanacak bazı elzem adımlar;

 • Atıklar ve yabancı maddeler temizlenir.
 • Eğim ve sızdırmazlık ölçümü yapılır.
 • Dezenfekte uygulamaları yapılır.
 • Su sirkülasyonu sağlanır.
 • Şoklama ve kimyasal ilavesi yapılır.
 • Süpürge işlemleri gerçekleştirilir.
 • Kimyasal analiz testi uygulanır.

Havuz bakımında, havuzun bölümleri ve ek aksesuarları da uygulanacak yöntemin seyrini belirleyecektir. Ayrıca yine mevsimsel olarak bakım programlarında bazı değişiklikler olacaktır.

Havuz Filtrasyon Sitemleri

İnsan kullanımına göre üretilen her türlü sistemde, belli bir temizlik seviyesinin sağlanması önem taşır. Hava ve suyun dış etkilere bağlı olarak zamanla kirlenmesi, insan vücudu ve bireysel rahatlık açısından olumsuz koşullar meydana getirecektir.

Havuzlar da aktif kullanılsın ya da kullanılmasın, zamanla bazı istenmeyen maddelerin oluşumuna açıktır. İnsan derisinden dökülen partiküller, dış ortamdan kaynaklanan mikrobik oluşumlar ve hava kirliliğinin sebep olduğu bozulmalar da bunlardan birkaçı.

Havuz sistemlerinde kullanılan çeşitli filtre sistemleri vardır. Bunlar içerdikleri kuvars kum parçaları sayesinde suyun yüzeyinde ve içinde meydana gelen mikro oluşumların giderilmesini sağlarlar. Yaygın piyasa ürünleri arasında iki tip filtrasyon mevcut. Bunlar;

 1. Kum Filtrasyon
 2. Kartuş Filtrasyon

Skimmer Nedir?

Yüzey su sıyırıcı olarak da bilinen skimmer, bir havuz malzemesi olarak düşünülebilir. Oldukça ekonomik çözümler sunması bakımından da kullanımı yaygındır. Havuz yüzünde pek çok atık madde birikimi meydana gelebilir. Bunlar çeşitli bakım programlarıyla temizlenebildiği gibi ek malzemeler yardımıyla da bertaraf edilebilir.

Yaprak, böcek, toz ve benzeri tüm yüzeysel atıklar, havuz skimmeri olarak bilinen bu ürün ile rahatlıkla temizlenebiliyor. Ayrıca çok kolay bir kullanım pratiği ve en ekonomik temizleme yöntemi olması nedeniyle de sıklıkla tercih ediliyor.

Skimmerler özetle; havuz dolaşımına dahil edilerek, ve yüzeyde gezinmek suretiyle işlevini yerine getiren pratik cihazlardır. Toplayıcı bir sepet yardımıyla su üstünde var olan her şeyi bünyesine toplar ve havuza geri kaçmaması için çeşitli varyasyonlar yaparak çalışır.

Havuz Isıtma Nasıl Yapılır?

Havuzların mevsimler olarak daha fazla ısıtılması önem taşıyor. Ayrıca konfor açısından da suyun belli bir ısı seviyesinde tutulması gerekli. Bunun için çeşitli ısıtma mekanizmalarından yararlanmak mümkün. Çeşitli ısıtma programlarından en doğru olanını tercih etmek için bazı parametreleri de dikkate almak gerekiyor.

Havuz ısıtma gereksiniminde opsiyonel sistemlerden bazıları şunlardır;

 • Solar Havuz Isıtıcları
 • Güneş ışıtma Sistemleri
 • Gaz Isıtma

Havuzun bölümleri arasında da sayılabilecek ısıtma sistemleri; suyun belli bir ısı seviyesine eriştirilmesinde faaliyet göstermektedir. Sürecin işleyişi hakkında detay vermek gerekirse; güneş ısıtma sistemlerinde otomatik bir işleyiş bulunmaktadır. Ayrıca solar havuzlarda kurulumda tercih edilecek bir elektrikli ısı pompası da aynı işlevi görecektir. Bunlara ek olarak isteğe bağlı gaz ısıtma sistemi tercih edilebilir ki bu da dört mevsim havuz kullanımı daha konforlu bir hâle getirecektir.

Whatsapp Danışma Hattı
Hemen Arayın !